Clip đoàn xe ô tô đi đón ông Obama ở Sài Gòn

24/05/2016 - Bình luận: 0

Từ sáng sớm 24-5, người dân Sài Gòn đã treo hình tổng thống Obama chuẩn bị chào đón ông đến.

Từ khóa: