Tỷ giá vàng ngày hôm nay

Cập nhập lúc: 16:02 21/10/2017
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
HN lẻ(nghìn/lượng)
36,420
36,490
HN buôn(nghìn/lượng)
36,430
36,480
HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,410
36,490
HCM buôn(nghìn/lượng)
36,420
36,480
ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,400
36,520
ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,420
36,500
Nguyên liêu 9999 - HN
35,250
35,350
Nguyên liêu 999 - HN
35,200
35,300
Cập nhập lúc: 16:02 21/10/2017 - Nguồn giavang.doji.vn