Tỷ giá vàng ngày hôm nay

Cập nhập lúc: 16:49 13/12/2017
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
HN lẻ(nghìn/lượng)
36,330
36,410
HN buôn(nghìn/lượng)
36,340
36,400
HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,340
36,420
HCM buôn(nghìn/lượng)
36,350
36,410
ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,330
36,470
ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,350
36,450
Nguyên liêu 9999 - HN
34,480
34,580
Nguyên liêu 999 - HN
34,440
34,540
Cập nhập lúc: 16:49 13/12/2017 - Nguồn giavang.doji.vn