Tỷ giá vàng ngày hôm nay

Cập nhập lúc: 09:27 22/08/2017
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
HN lẻ(nghìn/lượng)
36,340
36,420
HN buôn(nghìn/lượng)
36,350
36,410
HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,340
36,420
HCM buôn(nghìn/lượng)
36,350
36,410
ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,340
36,440
ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,360
36,420
Nguyên liêu 9999 - HN
35,090
35,190
Nguyên liêu 999 - HN
35,030
35,130
Cập nhập lúc: 09:27 22/08/2017 - Nguồn giavang.doji.vn