Tỷ giá vàng ngày hôm nay

Cập nhập lúc: 08:57 29/06/2017
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
HN lẻ(nghìn/lượng)
36,250
36,330
HN buôn(nghìn/lượng)
36,260
36,320
HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,260
36,340
HCM buôn(nghìn/lượng)
36,270
36,330
ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,220
36,370
ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,240
36,350
Nguyên liêu 9999 - HN
34,390
34,470
Nguyên liêu 999 - HN
34,340
34,420
Cập nhập lúc: 08:57 29/06/2017 - Nguồn giavang.doji.vn