Tỷ giá vàng ngày hôm nay

Cập nhập lúc: 15:42 24/02/2018
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
HN lẻ(nghìn/lượng)
36,800
37,550
HN buôn(nghìn/lượng)
36,800
37,550
HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,800
37,550
HCM buôn(nghìn/lượng)
36,800
37,550
ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,850
37,550
ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,850
37,550
Nguyên liêu 9999 - HN
36,680
36,780
Nguyên liêu 999 - HN
36,580
36,680
HP lẻ(nghìn/chỉ)
36,750
37,550
HP buôn(nghìn/chỉ)
36,750
37,550
Cập nhập lúc: 15:42 24/02/2018 - Nguồn giavang.doji.vn