Lịch phim chiếu rạp

Hôm nay (16/01/2018)

Lotte Cinema Nha Trang

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 08:50
 • 12:40
 • 14:40
 • 16:40
 • 18:50
 • 21:30

Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ (C18) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 11:20
 • 15:10
 • 17:00
 • 19:40
 • 21:30

Ở Đây Có Nắng (2D/Digital)

 • 09:20

Lời Nguyền Búp Bê Ma Phù Thủy - Curse of the Witch's Doll (C16) (2D/Digital)

 • 10:50
 • 13:10
 • 15:50
 • 17:50

Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ - Insidious: The Last Key (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 19:30
 • 19:40
 • 21:40

Yêu Miêu Truyện - Legend of the Demon Cat (C16) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 14:00

Thử thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới - Along with the Gods: The Two Worlds (C16) (2D/Digital)

 • 13:20
 • 17:10
 • 19:00
 • 20:50

Platinum - Nha Trang Center

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 09:40
 • 11:35
 • 13:30
 • 15:25
 • 17:20
 • 19:15
 • 20:30

Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ (C18) (2D/Digital)

 • 10:10
 • 13:35
 • 17:00
 • 20:20

Ở Đây Có Nắng (2D/Digital)

 • 11:55
 • 15:20
 • 18:40

Vụ Bắt Cóc Triệu Đô - All the Money in the World (C16) (2D/Digital)

 • 11:45
 • 16:05
 • 21:10

Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ - Insidious: The Last Key (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 11:20
 • 13:20
 • 14:05
 • 15:20
 • 17:20
 • 18:30
 • 19:20
 • 21:20

Yêu Miêu Truyện - Legend of the Demon Cat (C16) (2D/Digital)

 • 11:55
 • 16:10
 • 18:30

Tội Ác Bẩm Sinh - Spyder (C16) (2D/Digital)

 • 09:50

Bậc Thầy Của Những Ước Mơ - The Greatest Showman (2D/Digital)

 • 10:00
 • 14:10
 • 20:50