Lịch phim chiếu rạp

Hôm nay (16/01/2018)

BHD Star Bitexco

Ngày Mai Mai Cưới (2D/Digital)

 • 23:50

Lời Thì Thầm Của Quỷ - Devil's Whisper (C16) (2D/Digital)

 • 23:15

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 22:50

Quỷ Dữ Thức Tỉnh - Amityville: The Awakening (C18) (2D/Digital)

 • 23:40

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 23:55

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 22:30
 • 23:30

BHD Star Vincom 3/2

Ngày Mai Mai Cưới (2D/Digital)

 • 23:15

Lời Thì Thầm Của Quỷ - Devil's Whisper (C16) (2D/Digital)

 • 22:35

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 22:35

Sát Thủ Kiểu Mỹ - American Assassin (C18) (2D/Digital)

 • 22:25

BHD Star Vincom Lê Văn Việt

Lời Thì Thầm Của Quỷ - Devil's Whisper (C16) (2D/Digital)

 • 23:10

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 22:05

Quỷ Dữ Thức Tỉnh - Amityville: The Awakening (C18) (2D/Digital)

 • 23:10

Sát Thủ Kiểu Mỹ - American Assassin (C18) (2D/Digital)

 • 22:15

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 23:05

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 22:20

BHD Star Vincom Quang Trung

Ngày Mai Mai Cưới (2D/Digital)

 • 22:05

Lời Thì Thầm Của Quỷ - Devil's Whisper (C16) (2D/Digital)

 • 22:05
 • 23:00

Quỷ Dữ Thức Tỉnh - Amityville: The Awakening (C18) (2D/Digital)

 • 22:40

Sát Thủ Kiểu Mỹ - American Assassin (C18) (2D/Digital)

 • 22:55

BHD Star Vincom Thảo Điền

Ngày Mai Mai Cưới (2D/Digital)

 • 22:15

Lời Thì Thầm Của Quỷ - Devil's Whisper (C16) (2D/Digital)

 • 23:00

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 22:30

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 22:45

CineStar Hai Bà Trưng

The LEGO Ninjago Movie (2D/Digital)

 • 10:45
 • 12:45
 • 14:50
 • 16:55
 • 19:00
 • 21:05

Ngày Mai Mai Cưới (2D/Digital)

 • 08:45
 • 10:35
 • 12:25
 • 14:15
 • 16:05
 • 17:55
 • 19:45
 • 21:35
 • 23:25

Lời Thì Thầm Của Quỷ - Devil's Whisper (C16) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 10:20
 • 12:10
 • 14:00
 • 15:50
 • 17:40
 • 19:30
 • 21:20
 • 23:10

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:35
 • 12:25
 • 15:15
 • 20:00
 • 22:50

Quỷ Dữ Thức Tỉnh - Amityville: The Awakening (C18) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 12:15
 • 18:05
 • 23:10

Sát Thủ Kiểu Mỹ - American Assassin (C18) (2D/Digital)

 • 14:10
 • 20:30
 • 22:45

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 18:25

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 10:15
 • 16:25

CineStar Quốc Thanh

The LEGO Ninjago Movie (2D/Digital)

 • 08:55
 • 12:40
 • 14:45
 • 18:50
 • 19:45
 • 20:55
 • 23:00

Ngày Mai Mai Cưới (2D/Digital)

 • 09:20
 • 11:10
 • 13:00
 • 14:50
 • 16:40
 • 18:30
 • 20:20
 • 21:25
 • 22:10
 • 23:15
 • 23:59

Lời Thì Thầm Của Quỷ - Devil's Whisper (C16) (2D/Digital)

 • 08:35
 • 10:25
 • 14:15
 • 16:05
 • 17:55
 • 21:15
 • 21:50
 • 23:40

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:55
 • 11:00
 • 13:55
 • 16:45
 • 19:35
 • 22:25

Quỷ Dữ Thức Tỉnh - Amityville: The Awakening (C18) (2D/Digital)

 • 09:50
 • 11:45
 • 13:40
 • 15:35
 • 17:30
 • 23:05

Sát Thủ Kiểu Mỹ - American Assassin (C18) (2D/Digital)

 • 09:25
 • 14:20

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 16:35

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 12:15
 • 16:50
 • 19:25

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 11:40
 • 18:40

DDC - Đống Đa

Ngày Mai Mai Cưới (2D/Digital)

 • 21:45

Lời Thì Thầm Của Quỷ - Devil's Whisper (C16) (2D/Digital)

 • 21:30
 • 22:15

Quỷ Dữ Thức Tỉnh - Amityville: The Awakening (C18) (2D/Digital)

 • 21:50

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 21:55

Galaxy - Kinh Dương Vương

The LEGO Ninjago Movie (2D/Digital)

 • 09:45
 • 11:15
 • 13:15
 • 15:15
 • 20:00

Ngày Mai Mai Cưới (2D/Digital)

 • 09:15
 • 11:00
 • 12:45
 • 14:30
 • 16:15
 • 17:15
 • 18:00
 • 19:00
 • 19:45
 • 20:45
 • 21:30

Lời Thì Thầm Của Quỷ - Devil's Whisper (C16) (2D/Digital)

 • 12:25
 • 15:45
 • 21:45

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:00
 • 10:15
 • 11:30
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:30
 • 16:30
 • 18:00
 • 19:15
 • 20:30

Quỷ Dữ Thức Tỉnh - Amityville: The Awakening (C18) (2D/Digital)

 • 11:45
 • 17:45
 • 22:10

Sát Thủ Kiểu Mỹ - American Assassin (C18) (2D/Digital)

 • 16:45

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 10:30

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 13:30
 • 21:15

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 12:30
 • 15:00
 • 17:30
 • 19:30

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 14:15
 • 18:45

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 09:30

Galaxy - Nguyễn Du

The LEGO Ninjago Movie (2D/Digital)

 • 11:35
 • 13:40
 • 16:25
 • 17:50
 • 20:00

Ngày Mai Mai Cưới (2D/Digital)

 • 09:20
 • 14:30
 • 18:45
 • 20:25
 • 22:05

Lời Thì Thầm Của Quỷ - Devil's Whisper (C16) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 10:55
 • 13:35
 • 18:20
 • 19:40
 • 22:10

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:00
 • 11:00
 • 13:40
 • 15:15
 • 16:20
 • 19:00
 • 21:40

Sát Thủ Kiểu Mỹ - American Assassin (C18) (2D/Digital)

 • 15:40

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 14:35

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 12:40
 • 17:50

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 09:35
 • 12:05
 • 16:15
 • 19:45
 • 21:50

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 11:05
 • 21:20

Galaxy - Phạm Văn Chí

The LEGO Ninjago Movie (2D/Digital)

 • 11:50
 • 15:45
 • 19:45

Ngày Mai Mai Cưới (2D/Digital)

 • 09:35
 • 11:30
 • 13:25
 • 15:25
 • 17:25
 • 19:20
 • 21:15

Lời Thì Thầm Của Quỷ - Devil's Whisper (C16) (2D/Digital)

 • 11:05
 • 13:55
 • 14:55
 • 18:40
 • 21:05

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:00
 • 12:50
 • 15:40
 • 18:30
 • 21:20

Quỷ Dữ Thức Tỉnh - Amityville: The Awakening (C18) (2D/Digital)

 • 17:50

Sát Thủ Kiểu Mỹ - American Assassin (C18) (2D/Digital)

 • 16:45

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 09:50

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 12:55
 • 19:00

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 09:35
 • 13:20
 • 16:00
 • 20:35

Cô Hầu Gái (NC16) (2D/Digital)

 • 11:10
 • 13:15
 • 15:20
 • 17:25
 • 19:30
 • 21:40

Lật Mặt 2: Phim Trường (NC16) (2D/Digital)

 • 14:15
 • 18:05
 • 22:00

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh - Dear Brother (2D/Digital)

 • 12:15
 • 16:05
 • 20:00

Galaxy - Quang Trung

The LEGO Ninjago Movie (2D/Digital)

 • 10:00
 • 13:20
 • 14:50
 • 19:00

Ngày Mai Mai Cưới (2D/Digital)

 • 09:00
 • 09:40
 • 11:20
 • 12:00
 • 13:00
 • 13:40
 • 15:20
 • 17:00
 • 17:50
 • 18:40
 • 19:30
 • 20:20
 • 21:10
 • 22:00

Lời Thì Thầm Của Quỷ - Devil's Whisper (C16) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 13:15
 • 18:20
 • 20:10
 • 22:35

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:00
 • 09:40
 • 10:40
 • 11:35
 • 12:15
 • 14:10
 • 15:15
 • 16:45
 • 19:20
 • 20:00
 • 20:55
 • 21:55

Quỷ Dữ Thức Tỉnh - Amityville: The Awakening (C18) (2D/Digital)

 • 11:30
 • 17:20

Sát Thủ Kiểu Mỹ - American Assassin (C18) (2D/Digital)

 • 18:05

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 16:30

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 14:40
 • 21:50

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 09:05
 • 10:50
 • 13:10
 • 14:55
 • 16:45
 • 19:10
 • 21:35

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 15:35

Galaxy - Tân Bình

The LEGO Ninjago Movie (2D/Digital)

 • 09:30
 • 14:40
 • 19:25

Ngày Mai Mai Cưới (2D/Digital)

 • 09:05
 • 09:40
 • 11:25
 • 13:00
 • 14:25
 • 16:05
 • 18:35
 • 19:15
 • 20:15
 • 21:55

Lời Thì Thầm Của Quỷ - Devil's Whisper (C16) (2D/Digital)

 • 11:20
 • 15:30
 • 17:45
 • 22:20

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:00
 • 10:50
 • 11:35
 • 13:25
 • 14:10
 • 16:00
 • 17:10
 • 19:00
 • 19:45
 • 20:55
 • 21:35

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 12:35

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 10:10
 • 13:05
 • 16:35
 • 21:20

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 16:45

Galaxy - Trung Chánh

The LEGO Ninjago Movie (2D/Digital)

 • 09:00
 • 10:20
 • 11:15
 • 14:35
 • 17:05
 • 18:15
 • 19:15

Ngày Mai Mai Cưới (2D/Digital)

 • 09:00
 • 10:00
 • 11:45
 • 12:45
 • 13:30
 • 14:10
 • 15:15
 • 16:45
 • 18:00
 • 19:10
 • 19:50
 • 20:30
 • 21:15
 • 22:00

Lời Thì Thầm Của Quỷ - Devil's Whisper (C16) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 12:20
 • 17:45
 • 21:45

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:40
 • 11:00
 • 12:25
 • 13:40
 • 15:00
 • 16:20
 • 19:00
 • 20:15
 • 21:35

Sát Thủ Kiểu Mỹ - American Assassin (C18) (2D/Digital)

 • 15:10

Quỷ Dữ Thức Tỉnh - Amityville: The Awakening (C18) (2D/Digital)

 • 13:15
 • 22:15

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 17:20

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 10:30
 • 13:00
 • 15:50
 • 19:30
 • 20:55

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 10:45
 • 18:35

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 15:30

Lotte Cinema Cantavil

The LEGO Ninjago Movie (2D/Digital)

 • 08:40
 • 16:10

Ngày Mai Mai Cưới (2D/Digital)

 • 09:35
 • 11:15
 • 12:55
 • 14:35
 • 16:15
 • 17:55
 • 18:25
 • 19:35
 • 20:10
 • 21:15

Lời Thì Thầm Của Quỷ - Devil's Whisper (C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 11:40
 • 13:20
 • 15:00
 • 16:40
 • 18:20
 • 20:00
 • 21:40

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:30
 • 09:45
 • 11:10
 • 12:25
 • 13:50
 • 15:05
 • 16:30
 • 17:45
 • 19:10
 • 20:25
 • 21:50

Quỷ Dữ Thức Tỉnh - Amityville: The Awakening (C18) (2D/Digital)

 • 09:05
 • 10:55
 • 12:45
 • 14:35
 • 16:25
 • 18:15
 • 20:05
 • 21:55

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 10:35
 • 14:20
 • 18:05
 • 21:50

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 08:45
 • 10:40
 • 12:35
 • 14:30
 • 16:25
 • 21:50

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 11:25
 • 13:50
 • 16:15
 • 18:40
 • 21:05

Lotte Cinema Cộng Hòa

Ngày Mai Mai Cưới (2D/Digital)

 • 08:30
 • 10:20
 • 12:35
 • 14:00
 • 15:50
 • 16:20
 • 18:10
 • 19:30
 • 20:00
 • 21:50

Lời Thì Thầm Của Quỷ - Devil's Whisper (C16) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 21:45

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:00
 • 10:45
 • 11:45
 • 13:30
 • 14:30
 • 16:15
 • 17:15
 • 19:00
 • 20:00
 • 21:20

Quỷ Dữ Thức Tỉnh - Amityville: The Awakening (C18) (2D/Digital)

 • 08:45
 • 10:40
 • 14:25

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 12:10
 • 17:40

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 10:20
 • 14:15
 • 18:10
 • 20:05
 • 22:00

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 11:10
 • 13:40
 • 16:10
 • 18:40
 • 21:10

Lotte Cinema Diamond

The LEGO Ninjago Movie (2D/Digital)

 • 12:10

Ngày Mai Mai Cưới (2D/Digital)

 • 08:10
 • 09:50
 • 11:35
 • 13:20
 • 15:05
 • 16:05
 • 16:50
 • 18:35
 • 19:50
 • 21:40

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:55
 • 13:35
 • 16:15
 • 18:55
 • 20:20

Quỷ Dữ Thức Tỉnh - Amityville: The Awakening (C18) (2D/Digital)

 • 10:20
 • 14:10
 • 21:30

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 08:30

Lotte Cinema Gò Vấp

The LEGO Ninjago Movie (2D/Digital)

 • 15:10

Ngày Mai Mai Cưới (2D/Digital)

 • 09:00
 • 10:40
 • 12:10
 • 12:40
 • 14:25
 • 14:30
 • 15:50
 • 16:20
 • 17:15
 • 18:10
 • 19:00
 • 20:00
 • 20:25
 • 21:05
 • 21:50

Lời Thì Thầm Của Quỷ - Devil's Whisper (C16) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 09:20
 • 11:10
 • 13:00
 • 14:50
 • 16:40
 • 18:30
 • 22:15

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:00
 • 10:30
 • 11:35
 • 13:10
 • 14:10
 • 16:45
 • 17:40
 • 19:20
 • 20:20
 • 21:55

Quỷ Dữ Thức Tỉnh - Amityville: The Awakening (C18) (2D/Digital)

 • 10:50
 • 18:10

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 08:45
 • 12:30

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 09:15
 • 21:50

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 14:00
 • 16:30
 • 20:50

Lotte Cinema Nam Sài Gòn

The LEGO Ninjago Movie (2D/Digital)

 • 14:00

Ngày Mai Mai Cưới (2D/Digital)

 • 09:30
 • 10:15
 • 11:15
 • 12:00
 • 13:00
 • 13:45
 • 14:45
 • 15:40
 • 16:30
 • 17:20
 • 18:15
 • 19:05
 • 20:00
 • 20:50
 • 21:40

Lời Thì Thầm Của Quỷ - Devil's Whisper (C16) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 12:10
 • 16:00
 • 22:15

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:10
 • 11:45
 • 13:05
 • 14:20
 • 16:55
 • 18:05
 • 19:30
 • 20:40
 • 22:00

Quỷ Dữ Thức Tỉnh - Amityville: The Awakening (C18) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 12:45
 • 16:25
 • 22:30

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 08:20
 • 14:35

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 10:50

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 10:40
 • 15:40
 • 18:50
 • 19:50
 • 20:45
 • 21:15

Lotte Cinema Nowzone

The LEGO Ninjago Movie (2D/Digital)

 • 14:15
 • 21:35

Ngày Mai Mai Cưới (2D/Digital)

 • 11:50
 • 15:50
 • 17:30
 • 19:10

Lời Thì Thầm Của Quỷ - Devil's Whisper (C16) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 12:30
 • 16:10
 • 19:50

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:20
 • 12:05
 • 12:55
 • 14:50
 • 17:35
 • 20:20
 • 21:10

Quỷ Dữ Thức Tỉnh - Amityville: The Awakening (C18) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 15:35
 • 19:30

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 10:40
 • 13:30
 • 17:15
 • 20:50

Lotte Cinema Phú Thọ

Ngày Mai Mai Cưới (2D/Digital)

 • 08:50
 • 10:40
 • 12:30
 • 14:20
 • 16:10
 • 18:00
 • 19:50
 • 21:40

Lời Thì Thầm Của Quỷ - Devil's Whisper (C16) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 13:00
 • 17:20
 • 19:00

The LEGO Ninjago Movie (2D/Digital)

 • 10:50
 • 18:30

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:30
 • 13:10
 • 15:50
 • 18:30
 • 21:10

Quỷ Dữ Thức Tỉnh - Amityville: The Awakening (C18) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 12:50
 • 16:40
 • 20:30

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 10:30
 • 14:50
 • 20:50

Lotte Cinema Thủ Đức

Ngày Mai Mai Cưới (2D/Digital)

 • 09:20
 • 11:05
 • 12:50
 • 14:35
 • 16:20
 • 18:05
 • 19:50
 • 21:35

Lời Thì Thầm Của Quỷ - Devil's Whisper (C16) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 13:20
 • 17:00

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:30
 • 11:10
 • 12:10
 • 14:50
 • 17:30
 • 19:40
 • 20:10
 • 20:40

Quỷ Dữ Thức Tỉnh - Amityville: The Awakening (C18) (2D/Digital)

 • 11:25
 • 15:05
 • 18:45

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 13:50
 • 17:45

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 16:05

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 11:05
 • 13:35
 • 18:00
 • 20:30

Mega GS Cao Thắng

Ngày Mai Mai Cưới (2D/Digital)

 • 22:20

Lời Thì Thầm Của Quỷ - Devil's Whisper (C16) (2D/Digital)

 • 23:25

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 22:05
 • 23:00

Sát Thủ Kiểu Mỹ - American Assassin (C18) (2D/Digital)

 • 22:50

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 22:10