Lịch phim chiếu rạp

Hôm nay (16/01/2018)

CGV Thùy Dương Plaza

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 08:00
 • 10:05
 • 14:30
 • 16:45
 • 19:00

Galaxy - Hải Phòng

Vụ Bắt Cóc Triệu Đô - All the Money in the World (C16) (2D/Digital)

 • 09:45
 • 12:00
 • 14:35
 • 17:00
 • 19:20
 • 20:40

Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ (C18) (2D/Digital)

 • 12:15
 • 15:00
 • 17:15
 • 19:45

Ở Đây Có Nắng (2D/Digital)

 • 11:15
 • 13:30
 • 16:30
 • 18:00

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 09:30
 • 12:30
 • 14:20
 • 16:00
 • 18:45
 • 20:15
 • 21:30

Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ - Insidious: The Last Key (C16) (2D/Digital)

 • 09:15
 • 11:30
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:15
 • 16:45
 • 18:15
 • 19:00
 • 20:00
 • 21:00
 • 22:00

Yêu Miêu Truyện - Legend of the Demon Cat (C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 17:40
 • 21:45

Lotte Cinema Hải Phòng

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 08:45
 • 15:20
 • 16:10

Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ (C18) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 10:25
 • 12:20
 • 14:15
 • 18:15
 • 20:10
 • 22:05

Ở Đây Có Nắng (2D/Digital)

 • 13:20

Lời Nguyền Búp Bê Ma Phù Thủy - Curse of the Witch's Doll (C16) (2D/Digital)

 • 09:35
 • 11:40
 • 13:45
 • 15:50
 • 17:55
 • 20:00
 • 22:05

Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ - Insidious: The Last Key (C16) (2D/Digital)

 • 09:15
 • 11:30
 • 13:45
 • 16:00
 • 18:15
 • 20:30

Yêu Miêu Truyện - Legend of the Demon Cat (C16) (2D/Digital)

 • 10:50
 • 17:25

Thử thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới - Along with the Gods: The Two Worlds (C16) (2D/Digital)

 • 09:35
 • 12:20
 • 15:05
 • 17:50
 • 19:55
 • 20:35