Lịch phim chiếu rạp

Hôm nay (23/11/2017)

Beta Cineplex Thanh Xuân

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:00
 • 10:00
 • 11:50
 • 13:20
 • 14:00
 • 15:30
 • 16:10
 • 17:45
 • 18:45
 • 19:30
 • 20:00
 • 20:30
 • 21:00

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 15:20
 • 18:30

Khách Sạn Ma - Haunted Hotel (C16) (2D/Digital)

 • 20:15
 • 22:00

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 09:50
 • 10:50
 • 12:20
 • 16:00
 • 20:45

Hiểm Họa Rừng Chết - Jungle (C16) (2D/Digital)

 • 13:00
 • 16:40

Pokémon: Tớ Chọn Cậu - Pokémon: I Choose You (2D/Digital)

 • 11:00
 • 16:30
 • 18:20

Trải Nghiệm Điểm Chết - Flatliners (C16) (2D/Digital)

 • 17:30

BHD Star Vincom Phạm Ngọc Thạch

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 22:35
 • 23:00
 • 23:30

Khách Sạn Ma - Haunted Hotel (C16) (2D/Digital)

 • 23:35

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 22:50
 • 23:35

CGV Aeon Long Biên

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:45
 • 09:15
 • 10:50
 • 11:05
 • 11:25
 • 11:55
 • 12:25
 • 12:55
 • 13:25
 • 13:45
 • 14:05
 • 14:30
 • 15:05
 • 15:35
 • 16:00
 • 16:30
 • 16:45
 • 17:10
 • 17:45
 • 18:15
 • 18:40
 • 19:05
 • 19:25
 • 19:45
 • 20:00
 • 20:25
 • 20:55
 • 21:20
 • 21:45
 • 22:05
 • 22:20
 • 22:40
 • 23:05

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 15:55
 • 23:35

Mark Felt - Kẻ Đánh Bại Nhà Trắng (2D/Digital)

 • 16:20

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 11:20
 • 13:30
 • 17:50
 • 18:45
 • 20:30
 • 20:50

Pokémon: Tớ Chọn Cậu - Pokémon: I Choose You (2D/Digital)

 • 13:45
 • 18:20

Hiểm Họa Rừng Chết - Jungle (C16) (2D/Digital)

 • 14:05

Trùm Hương Cảng - Chasing the Dragon (C18) (2D/Digital)

 • 11:25

Thor: Tận Thế Ragnarok (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 08:40
 • 13:20
 • 22:55

CGV Artemis

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:35
 • 09:30
 • 10:30
 • 11:10
 • 12:05
 • 13:05
 • 13:40
 • 14:40
 • 15:40
 • 16:10
 • 17:15
 • 18:15
 • 18:45
 • 19:20
 • 19:45
 • 20:25
 • 20:45
 • 21:20
 • 22:20
 • 22:55

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 14:55
 • 18:10

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 08:25
 • 12:45
 • 15:00
 • 17:15
 • 21:50

Hiểm Họa Rừng Chết - Jungle (C16) (2D/Digital)

 • 11:00

Pokémon: Tớ Chọn Cậu - Pokémon: I Choose You (2D/Digital)

 • 15:50

CGV Hà Nội Centerpoint

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:35
 • 10:50
 • 11:50
 • 12:10
 • 12:25
 • 13:00
 • 13:15
 • 14:15
 • 14:35
 • 14:50
 • 15:05
 • 15:40
 • 17:00
 • 17:35
 • 17:50
 • 18:05
 • 18:35
 • 19:05
 • 19:25
 • 19:40
 • 20:00
 • 20:15
 • 20:30
 • 21:30
 • 21:50
 • 22:05
 • 22:25
 • 22:40
 • 23:00

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 09:40

Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh (C13) (2D/Digital)

 • 09:45

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 10:30
 • 16:15
 • 16:50
 • 17:25
 • 18:15
 • 20:15
 • 21:00
 • 22:15
 • 23:00

Pokémon: Tớ Chọn Cậu - Pokémon: I Choose You (2D/Digital)

 • 14:15

Hiểm Họa Rừng Chết - Jungle (C16) (2D/Digital)

 • 12:45

CGV Hồ Gươm Plaza

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 16:45

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:10
 • 08:40
 • 09:00
 • 10:40
 • 11:15
 • 11:35
 • 12:40
 • 13:10
 • 14:10
 • 14:50
 • 15:10
 • 15:40
 • 16:20
 • 17:40
 • 18:50
 • 19:30
 • 20:10
 • 20:30
 • 20:50
 • 21:00
 • 21:20
 • 22:05
 • 22:40
 • 23:00

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 10:25
 • 12:30
 • 14:35
 • 15:50
 • 17:20
 • 18:45

Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh (C13) (2D/Digital)

 • 10:50

Pokémon: Tớ Chọn Cậu - Pokémon: I Choose You (2D/Digital)

 • 19:00

Hiểm Họa Rừng Chết - Jungle (C16) (2D/Digital)

 • 07:50

CGV IPH Hà Nội

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:00
 • 08:40
 • 10:40
 • 11:15
 • 12:30
 • 13:10
 • 13:15
 • 13:20
 • 13:45
 • 14:20
 • 14:50
 • 15:00
 • 15:40
 • 15:55
 • 16:15
 • 16:50
 • 17:30
 • 17:50
 • 17:55
 • 18:00
 • 18:10
 • 18:25
 • 18:45
 • 20:00
 • 20:20
 • 20:25
 • 20:30
 • 20:40
 • 21:15
 • 21:20
 • 22:30
 • 22:50
 • 22:55
 • 23:00
 • 23:15

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 10:25
 • 21:25
 • 23:45

Hiểm Họa Rừng Chết - Jungle (C16) (2D/Digital)

 • 08:15
 • 10:55

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 10:30
 • 10:50
 • 12:45
 • 14:45
 • 15:50
 • 16:45
 • 19:20
 • 19:35
 • 21:35

CGV MIPEC Tower

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:30
 • 09:00
 • 09:20
 • 10:35
 • 11:10
 • 12:00
 • 12:45
 • 13:15
 • 14:25
 • 14:40
 • 16:30
 • 17:00
 • 17:20
 • 17:55
 • 18:15
 • 18:35
 • 19:05
 • 19:35
 • 20:00
 • 20:30
 • 21:00
 • 21:45
 • 22:35
 • 23:05

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 08:15
 • 23:45

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 10:20
 • 11:45
 • 12:40
 • 14:50
 • 17:05
 • 19:15
 • 22:10

Hiểm Họa Rừng Chết - Jungle (C16) (2D/Digital)

 • 08:00

Thor: Tận Thế Ragnarok (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 11:40

CGV Rice City

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:50
 • 11:30
 • 12:40
 • 13:15
 • 14:10
 • 14:25
 • 15:15
 • 15:45
 • 16:45
 • 17:45
 • 18:15
 • 19:20
 • 20:15
 • 20:45
 • 21:55
 • 22:45
 • 23:15

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 12:10
 • 18:00

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 08:10
 • 13:30
 • 17:00
 • 20:20
 • 22:25

Hiểm Họa Rừng Chết - Jungle (C16) (2D/Digital)

 • 11:10

Pokémon: Tớ Chọn Cậu - Pokémon: I Choose You (2D/Digital)

 • 15:40
 • 19:10

CGV Vincom Center Bà Triệu

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 08:15
 • 13:25
 • 18:35

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:00
 • 08:30
 • 09:00
 • 09:30
 • 10:35
 • 11:10
 • 11:40
 • 12:10
 • 12:40
 • 13:10
 • 14:20
 • 14:50
 • 15:45
 • 16:00
 • 16:30
 • 17:00
 • 17:30
 • 18:20
 • 18:40
 • 19:10
 • 19:40
 • 20:10
 • 20:40
 • 20:55
 • 21:15
 • 21:50
 • 22:15
 • 22:50
 • 23:15

Mark Felt - Kẻ Đánh Bại Nhà Trắng (2D/Digital)

 • 13:35

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 08:20
 • 09:00
 • 09:15
 • 10:30
 • 12:40
 • 13:45
 • 14:50
 • 17:00
 • 18:10
 • 20:15
 • 20:50
 • 21:20
 • 21:30
 • 22:25
 • 23:00

Pokémon: Tớ Chọn Cậu - Pokémon: I Choose You (2D/Digital)

 • 10:55
 • 19:00

Hiểm Họa Rừng Chết - Jungle (C16) (2D/Digital)

 • 11:15

Trùm Hương Cảng - Chasing the Dragon (C18) (2D/Digital)

 • 11:10
 • 11:20
 • 16:25

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:10
 • 09:00
 • 09:40
 • 10:25
 • 10:45
 • 11:35
 • 12:15
 • 12:35
 • 13:00
 • 13:20
 • 14:10
 • 14:40
 • 14:50
 • 15:10
 • 16:45
 • 17:45
 • 18:30
 • 19:20
 • 19:40
 • 20:00
 • 20:20
 • 20:30
 • 21:05
 • 21:15
 • 22:00
 • 22:35
 • 23:00

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 23:50

Pokémon: Tớ Chọn Cậu - Pokémon: I Choose You (2D/Digital)

 • 08:20
 • 15:25

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 10:20
 • 12:30
 • 15:35
 • 17:30
 • 22:15
 • 23:05

Trải Nghiệm Điểm Chết - Flatliners (C16) (2D/Digital)

 • 08:00

Fafim Cinema

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 11:40
 • 13:40
 • 14:00
 • 18:35
 • 20:35

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:45
 • 11:45
 • 12:00
 • 14:15
 • 15:40
 • 18:15
 • 20:30

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 09:50
 • 16:30
 • 20:00

Pokémon: Tớ Chọn Cậu - Pokémon: I Choose You (2D/Digital)

 • 09:55
 • 16:15
 • 18:10

Galaxy - Mipec Long Biên

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:20
 • 10:30
 • 11:40
 • 12:45
 • 13:30
 • 14:15
 • 15:00
 • 15:45
 • 17:00
 • 18:00
 • 18:45
 • 19:20
 • 20:00
 • 20:40
 • 21:20
 • 22:00

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 14:45
 • 21:00

Khách Sạn Ma - Haunted Hotel (C16) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 12:00
 • 13:45
 • 15:30
 • 17:15
 • 19:00
 • 20:15
 • 22:15

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 10:15
 • 12:20
 • 14:30
 • 16:00
 • 17:40
 • 20:00
 • 21:40

Hiểm Họa Rừng Chết - Jungle (C16) (2D/Digital)

 • 11:20
 • 16:45
 • 22:00

Pokémon: Tớ Chọn Cậu - Pokémon: I Choose You (2D/Digital)

 • 10:00
 • 13:00
 • 18:15

Thor: Tận Thế Ragnarok (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 10:45
 • 13:15

Trùm Hương Cảng - Chasing the Dragon (C18) (2D/Digital)

 • 16:30

Kim Đồng

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:30
 • 09:50
 • 10:40
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:10
 • 15:20
 • 16:20
 • 18:00
 • 20:10
 • 21:00

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 08:00
 • 10:50
 • 12:40
 • 14:30
 • 16:30
 • 18:30
 • 20:20

Thor: Tận Thế Ragnarok (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 08:20
 • 18:20

Lotte Cinema Hà Đông

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:50
 • 09:40
 • 10:20
 • 11:15
 • 12:00
 • 12:40
 • 13:40
 • 14:20
 • 15:00
 • 16:05
 • 16:40
 • 18:30
 • 19:05
 • 19:40
 • 20:50
 • 21:25
 • 22:00

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 13:35
 • 17:40
 • 21:45

Khách Sạn Ma - Haunted Hotel (C16) (2D/Digital)

 • 09:50
 • 11:50
 • 14:10
 • 15:55
 • 18:30
 • 20:00
 • 20:30

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 09:20
 • 11:20
 • 13:20
 • 15:20
 • 17:20
 • 19:20
 • 21:20

Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh (C13) (2D/Digital)

 • 17:00
 • 20:55

Pokémon: Tớ Chọn Cậu - Pokémon: I Choose You (2D/Digital)

 • 17:20
 • 18:55

Thor: Tận Thế Ragnarok (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 11:35
 • 15:55

Lotte Cinema Landmark

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:45
 • 09:15
 • 11:10
 • 11:40
 • 12:55
 • 13:35
 • 14:05
 • 16:00
 • 16:30
 • 17:25
 • 18:25
 • 19:00
 • 19:50
 • 20:50
 • 21:30

Khách Sạn Ma - Haunted Hotel (C16) (2D/Digital)

 • 09:05
 • 13:15
 • 17:10
 • 21:00
 • 22:10

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 15:10
 • 19:55

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 10:50
 • 15:20

Pokémon: Tớ Chọn Cậu - Pokémon: I Choose You (2D/Digital)

 • 09:20
 • 13:15

Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh (C13) (2D/Digital)

 • 11:20
 • 15:15
 • 19:05

Lotte Cinema Thăng Long

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:00
 • 10:00
 • 11:15
 • 12:15
 • 13:30
 • 14:30
 • 15:45
 • 16:45
 • 18:00
 • 19:00
 • 20:15
 • 21:15

Khách Sạn Ma - Haunted Hotel (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 13:00
 • 16:40
 • 22:15

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 09:00
 • 13:20
 • 17:40
 • 22:00

Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh (C13) (2D/Digital)

 • 11:05
 • 14:45
 • 18:25
 • 20:20

Thor: Tận Thế Ragnarok (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 10:55
 • 15:15
 • 19:35

Platinum - The Garden Shopping Center

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:15
 • 10:50
 • 11:40
 • 12:30
 • 13:05
 • 14:00
 • 14:45
 • 15:25
 • 16:20
 • 17:00
 • 17:45
 • 18:40
 • 19:15
 • 20:00
 • 20:30
 • 21:00

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 10:30
 • 14:30
 • 18:35
 • 20:40

Khách Sạn Ma - Haunted Hotel (C16) (2D/Digital)

 • 12:00
 • 17:10

Mark Felt - Kẻ Đánh Bại Nhà Trắng (2D/Digital)

 • 13:35
 • 15:45
 • 21:15

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 10:15
 • 12:05
 • 13:55
 • 17:35
 • 19:25
 • 21:30

Hiểm Họa Rừng Chết - Jungle (C16) (2D/Digital)

 • 12:30
 • 16:30

Pokémon: Tớ Chọn Cậu - Pokémon: I Choose You (2D/Digital)

 • 10:15
 • 15:25
 • 18:45

Rạp Tháng 8

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:20
 • 11:30
 • 13:40
 • 15:50
 • 18:00
 • 20:15

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 12:40
 • 18:45

Khách Sạn Ma - Haunted Hotel (C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 13:50
 • 15:30
 • 19:20

Mark Felt - Kẻ Đánh Bại Nhà Trắng (2D/Digital)

 • 09:10
 • 15:00
 • 18:35

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 11:15
 • 13:15
 • 16:50
 • 20:00

Hiểm Họa Rừng Chết - Jungle (C16) (2D/Digital)

 • 11:40
 • 17:10
 • 21:00

TTCP - Quốc Gia

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:45
 • 10:45
 • 11:45
 • 12:45
 • 13:45
 • 14:45
 • 15:45
 • 16:45
 • 17:45
 • 18:45
 • 19:45
 • 20:45
 • 21:45
 • 22:25
 • 22:45

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 10:10
 • 12:10
 • 14:10
 • 16:10

Khách Sạn Ma - Haunted Hotel (C16) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 11:20
 • 13:00
 • 14:40
 • 16:20
 • 18:00
 • 19:40
 • 21:20
 • 23:00

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 09:00
 • 10:00
 • 10:50
 • 11:50
 • 12:40
 • 13:40
 • 15:30
 • 17:20
 • 19:10
 • 21:00
 • 22:30
 • 23:00

Hiểm Họa Rừng Chết - Jungle (C16) (2D/Digital)

 • 14:30
 • 16:30
 • 18:30
 • 20:30

Pokémon: Tớ Chọn Cậu - Pokémon: I Choose You (2D/Digital)

 • 13:15
 • 16:30
 • 19:45

Trải Nghiệm Điểm Chết - Flatliners (C16) (2D/Digital)

 • 09:45
 • 11:45
 • 13:45
 • 15:45
 • 17:45
 • 19:45
 • 21:45

Thor: Tận Thế Ragnarok (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 09:15
 • 10:30
 • 11:30
 • 12:45
 • 13:45
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:15
 • 18:15
 • 19:30
 • 20:30
 • 21:45
 • 22:45

Trùm Hương Cảng - Chasing the Dragon (C18) (2D/Digital)

 • 14:00
 • 16:15
 • 18:30
 • 20:45
 • 22:50

Nhóc Ma Siêu Quậy - The Little Vampire 3D (2D/Digital)

 • 15:00
 • 18:15
 • 21:30