Lịch phim chiếu rạp

Hôm nay (21/01/2018)

Beta Cineplex Thanh Xuân

Giờ Đen Tối - Darkest Hour (C13) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 13:20
 • 15:40
 • 18:00
 • 20:30

Hành Khách Bí Ẩn - The Commuter (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 11:40
 • 14:00
 • 18:20
 • 20:00
 • 21:00
 • 22:10

Xưởng 13 (C18) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 12:20
 • 14:10
 • 17:40
 • 22:45

Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm - The Midnight Man (C18) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 12:30
 • 16:00
 • 18:30
 • 19:45

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 09:30
 • 12:40
 • 16:10
 • 16:20
 • 20:15

Án Mạng Liên Hoàn - The Liquidator (C18) (2D/Digital)

 • 11:20
 • 13:35
 • 18:40

Vụ Bắt Cóc Triệu Đô - All the Money in the World (C16) (2D/Digital)

 • 10:05
 • 15:55
 • 21:20

Lời Nguyền Búp Bê Ma Phù Thủy - Curse of the Witch's Doll (C16) (2D/Digital)

 • 08:45
 • 10:30
 • 14:20
 • 18:10
 • 20:45
 • 22:30

Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ - Insidious: The Last Key (C16) (2D/Digital)

 • 10:40
 • 14:40
 • 16:40
 • 22:20

BHD Star Vincom Phạm Ngọc Thạch

Giờ Đen Tối - Darkest Hour (C13) (2D/Digital)

 • 08:55
 • 14:45
 • 20:55
 • 22:00
 • 23:20

Hành Khách Bí Ẩn - The Commuter (C16) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 11:10
 • 12:40
 • 15:10
 • 17:10
 • 19:10
 • 19:50
 • 21:10
 • 23:10

Xưởng 13 (C18) (2D/Digital)

 • 11:15
 • 19:15

Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm - The Midnight Man (C18) (2D/Digital)

 • 08:45
 • 12:20
 • 19:50
 • 21:30
 • 23:15

Em Trai Tôi Là Găng Tơ - Brothers in Heaven (C18) (2D/Digital)

 • 08:45
 • 10:55
 • 13:05
 • 15:15
 • 17:25
 • 19:35
 • 23:35

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 09:15
 • 11:15
 • 14:00
 • 19:00

Ở Đây Có Nắng (2D/Digital)

 • 13:15
 • 17:25

Vụ Bắt Cóc Triệu Đô - All the Money in the World (C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 11:20
 • 17:15

Lời Nguyền Búp Bê Ma Phù Thủy - Curse of the Witch's Doll (C16) (2D/Digital)

 • 10:25
 • 16:00
 • 17:55

Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ - Insidious: The Last Key (C16) (2D/Digital)

 • 13:10
 • 15:05
 • 21:35
 • 23:35

Thử thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới - Along with the Gods: The Two Worlds (C16) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 13:50
 • 16:25
 • 21:00

Jumanji: Trò Chơi Kỳ Ảo - Jumanji: Welcome to the Jungle (C13) (2D/Digital)

 • 12:55
 • 15:10
 • 17:05
 • 19:20
 • 21:45

CGV Aeon Long Biên

Hành Khách Bí Ẩn - The Commuter (C16) (2D/Digital)

 • 08:20
 • 09:30
 • 10:40
 • 11:50
 • 13:10
 • 14:10
 • 15:20
 • 15:50
 • 17:40
 • 18:10
 • 20:30
 • 21:10
 • 22:15
 • 22:45
 • 23:30

CGV Artemis

Hành Khách Bí Ẩn - The Commuter (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 10:30
 • 11:20
 • 13:40
 • 16:00
 • 17:15
 • 19:05
 • 20:30
 • 21:20
 • 22:45
 • 23:30

CGV Hà Nội Centerpoint

CGV Hồ Gươm Plaza

Hành Khách Bí Ẩn - The Commuter (C16) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 09:50
 • 11:40
 • 14:00
 • 16:15
 • 19:00
 • 20:50
 • 21:30
 • 23:05
 • 23:35

CGV IPH Hà Nội

Hành Khách Bí Ẩn - The Commuter (C16) (2D/Digital)

 • 08:10
 • 08:30
 • 10:20
 • 12:30
 • 13:10
 • 15:00
 • 16:55
 • 17:10
 • 18:35
 • 19:25
 • 20:35
 • 20:45
 • 21:10
 • 21:35
 • 21:45
 • 23:20

CGV MIPEC Tower

Hành Khách Bí Ẩn - The Commuter (C16) (2D/Digital)

 • 10:20
 • 10:40
 • 13:45
 • 16:00
 • 18:30
 • 19:35
 • 20:50
 • 21:55
 • 23:10

CGV Rice City

Hành Khách Bí Ẩn - The Commuter (C16) (2D/Digital)

 • 10:45
 • 12:20
 • 14:35
 • 16:50
 • 19:05
 • 20:15
 • 21:20
 • 21:45
 • 22:30
 • 23:30

CGV Vincom Center Bà Triệu

Hành Khách Bí Ẩn - The Commuter (C16) (2D/Digital)

 • 08:20
 • 09:00
 • 10:40
 • 11:20
 • 12:10
 • 13:00
 • 13:40
 • 15:20
 • 16:00
 • 17:40
 • 18:20
 • 19:00
 • 20:00
 • 20:40
 • 22:20
 • 23:00

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Hành Khách Bí Ẩn - The Commuter (C16) (2D/Digital)

 • 08:55
 • 13:40
 • 15:30
 • 17:50
 • 20:10
 • 20:40
 • 21:05

Fafim Cinema

Hành Khách Bí Ẩn - The Commuter (C16) (2D/Digital)

 • 09:55
 • 12:05
 • 14:05
 • 16:00
 • 18:30
 • 20:35

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 09:50
 • 12:00
 • 13:50
 • 15:40
 • 18:40
 • 20:45

Vụ Bắt Cóc Triệu Đô - All the Money in the World (C16) (2D/Digital)

 • 11:50
 • 14:10
 • 18:25

Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ - Insidious: The Last Key (C16) (2D/Digital)

 • 09:45
 • 16:30
 • 20:30

Galaxy - Mipec Long Biên

Hành Khách Bí Ẩn - The Commuter (C16) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 10:40
 • 12:40
 • 14:45
 • 16:45
 • 18:15
 • 19:15
 • 20:20
 • 22:00

Xưởng 13 (C18) (2D/Digital)

 • 10:20
 • 12:20
 • 13:45
 • 15:30
 • 16:15
 • 18:00
 • 20:00
 • 21:00
 • 22:15

Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm - The Midnight Man (C18) (2D/Digital)

 • 13:30
 • 15:00
 • 17:15
 • 18:45
 • 20:30
 • 22:10

Em Trai Tôi Là Găng Tơ - Brothers in Heaven (C18) (2D/Digital)

 • 11:30
 • 14:15
 • 17:45
 • 21:15

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 10:00
 • 13:00
 • 16:30
 • 18:30
 • 19:40

Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ (C18) (2D/Digital)

 • 14:30

Vụ Bắt Cóc Triệu Đô - All the Money in the World (C16) (2D/Digital)

 • 12:00
 • 21:30

Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ - Insidious: The Last Key (C16) (2D/Digital)

 • 09:45
 • 11:45
 • 14:00
 • 16:00
 • 19:00
 • 20:10
 • 21:45

Thử thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới - Along with the Gods: The Two Worlds (C16) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 15:15

Jumanji: Trò Chơi Kỳ Ảo - Jumanji: Welcome to the Jungle (C13) (2D/Digital)

 • 17:00

Kim Đồng

Xưởng 13 (C18) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 12:10
 • 16:00
 • 18:00
 • 22:00

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 09:30
 • 14:10
 • 16:10
 • 18:10
 • 20:10

Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ (C18) (2D/Digital)

 • 08:10
 • 14:20
 • 16:20
 • 20:20
 • 22:10

Ở Đây Có Nắng (2D/Digital)

 • 08:30
 • 10:20
 • 12:20
 • 18:20

Lời Nguyền Búp Bê Ma Phù Thủy - Curse of the Witch's Doll (C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 12:00
 • 14:00
 • 20:00
 • 21:50

Lotte Cinema Hà Đông

Hành Khách Bí Ẩn - The Commuter (C16) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 11:15
 • 13:20
 • 15:25
 • 17:30
 • 19:35
 • 21:40

Xưởng 13 (C18) (2D/Digital)

 • 11:30
 • 15:25
 • 19:20

Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm - The Midnight Man (C18) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 13:25
 • 17:20
 • 19:05
 • 20:50

Em Trai Tôi Là Găng Tơ - Brothers in Heaven (C18) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 13:15
 • 17:10
 • 21:05

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 10:00
 • 13:55
 • 17:50
 • 19:50

Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ (C18) (2D/Digital)

 • 10:10
 • 12:00
 • 13:50
 • 15:40
 • 17:30
 • 19:20
 • 21:10

Lời Nguyền Búp Bê Ma Phù Thủy - Curse of the Witch's Doll (C16) (2D/Digital)

 • 12:00
 • 15:55
 • 21:50

Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ - Insidious: The Last Key (C16) (2D/Digital)

 • 09:50
 • 11:15
 • 12:00
 • 14:10
 • 15:10
 • 16:20
 • 18:30
 • 20:40

Thử thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới - Along with the Gods: The Two Worlds (C16) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 12:20
 • 15:00
 • 17:40
 • 20:20

Lotte Cinema Landmark

Hành Khách Bí Ẩn - The Commuter (C16) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 13:00
 • 15:10
 • 19:20
 • 21:30

Xưởng 13 (C18) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 13:00
 • 17:00
 • 21:00

Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm - The Midnight Man (C18) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 11:00
 • 12:50
 • 14:40
 • 16:30
 • 18:20
 • 20:10
 • 22:00

Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ (C18) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 11:20
 • 15:30
 • 17:30
 • 19:30

Lời Nguyền Búp Bê Ma Phù Thủy - Curse of the Witch's Doll (C16) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 17:20

Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ - Insidious: The Last Key (C16) (2D/Digital)

 • 10:50
 • 13:20
 • 14:50
 • 18:50
 • 21:40

Thử thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới - Along with the Gods: The Two Worlds (C16) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 12:25
 • 15:10
 • 17:55
 • 20:40

Lotte Cinema Thăng Long

Hành Khách Bí Ẩn - The Commuter (C16) (2D/Digital)

 • 10:35
 • 14:25
 • 18:15
 • 22:05

Xưởng 13 (C18) (2D/Digital)

 • 12:40
 • 16:30
 • 20:20

Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm - The Midnight Man (C18) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 15:25

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 10:55
 • 16:50

Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ (C18) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 13:00
 • 14:55
 • 18:55
 • 20:50

Lời Nguyền Búp Bê Ma Phù Thủy - Curse of the Witch's Doll (C16) (2D/Digital)

 • 08:40

Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ - Insidious: The Last Key (C16) (2D/Digital)

 • 11:15
 • 13:20
 • 17:10
 • 19:15
 • 21:20

Thử thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới - Along with the Gods: The Two Worlds (C16) (2D/Digital)

 • 10:10
 • 12:50
 • 15:30
 • 18:10
 • 20:50

Platinum - The Garden Shopping Center

Giờ Đen Tối - Darkest Hour (C13) (2D/Digital)

 • 10:30
 • 12:55
 • 15:20
 • 17:45
 • 20:10

Hành Khách Bí Ẩn - The Commuter (C16) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 12:55
 • 16:20
 • 21:15

Xưởng 13 (C18) (2D/Digital)

 • 11:25
 • 14:50
 • 18:15
 • 19:45

Em Trai Tôi Là Găng Tơ - Brothers in Heaven (C18) (2D/Digital)

 • 12:15
 • 16:25
 • 20:30

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 09:20
 • 11:15
 • 13:10
 • 15:05
 • 17:00
 • 18:55
 • 20:50

Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ (C18) (2D/Digital)

 • 11:25
 • 19:15

Án Mạng Liên Hoàn - The Liquidator (C18) (2D/Digital)

 • 13:10
 • 17:05
 • 21:00

Ở Đây Có Nắng (2D/Digital)

 • 09:40
 • 15:20

Vụ Bắt Cóc Triệu Đô - All the Money in the World (C16) (2D/Digital)

 • 11:45
 • 16:00
 • 18:20

Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ - Insidious: The Last Key (C16) (2D/Digital)

 • 09:50
 • 14:05
 • 20:40

Bậc Thầy Của Những Ước Mơ - The Greatest Showman (2D/Digital)

 • 10:15
 • 14:20
 • 18:30

Rạp Tháng 8

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 09:00
 • 12:40
 • 14:30
 • 18:20
 • 20:15

Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ (C18) (2D/Digital)

 • 09:25
 • 13:20
 • 19:05

Ở Đây Có Nắng (2D/Digital)

 • 11:20
 • 14:40
 • 18:00

Lời Nguyền Búp Bê Ma Phù Thủy - Curse of the Witch's Doll (C16) (2D/Digital)

 • 10:50
 • 16:20
 • 21:00

TTCP - Quốc Gia

Giờ Đen Tối - Darkest Hour (C13) (2D/Digital)

 • 11:20
 • 15:50
 • 20:20

Hành Khách Bí Ẩn - The Commuter (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 10:00
 • 11:10
 • 11:50
 • 13:00
 • 13:40
 • 14:50
 • 15:30
 • 17:20
 • 18:25
 • 19:10
 • 21:00
 • 22:00
 • 22:50

Xưởng 13 (C18) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 12:40
 • 14:20
 • 16:00
 • 17:40
 • 19:20
 • 21:00
 • 22:40

Ác Quỷ Lúc Nửa Đêm - The Midnight Man (C18) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 11:10
 • 12:40
 • 14:10
 • 15:40
 • 17:10
 • 18:40
 • 20:10
 • 21:40
 • 23:10

Em Trai Tôi Là Găng Tơ - Brothers in Heaven (C18) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 12:05
 • 14:10
 • 16:15
 • 18:20
 • 20:25
 • 22:30

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 09:50
 • 11:40
 • 13:30
 • 15:20
 • 17:10
 • 19:00
 • 20:50

Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ (C18) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 12:30
 • 16:00
 • 19:30
 • 22:50

Án Mạng Liên Hoàn - The Liquidator (C18) (2D/Digital)

 • 14:10
 • 18:00
 • 21:50

Ở Đây Có Nắng (2D/Digital)

 • 12:25
 • 16:15
 • 20:05

Vụ Bắt Cóc Triệu Đô - All the Money in the World (C16) (2D/Digital)

 • 10:05
 • 13:30
 • 18:00
 • 22:30

Lời Nguyền Búp Bê Ma Phù Thủy - Curse of the Witch's Doll (C16) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 10:45
 • 14:15
 • 17:45
 • 21:15

Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ - Insidious: The Last Key (C16) (2D/Digital)

 • 09:15
 • 10:15
 • 12:00
 • 13:45
 • 15:30
 • 16:40
 • 17:15
 • 19:00
 • 20:15
 • 20:45
 • 22:30
 • 23:00

Bậc Thầy Của Những Ước Mơ - The Greatest Showman (2D/Digital)

 • 10:00
 • 11:50
 • 13:40
 • 15:30
 • 17:20
 • 19:10
 • 21:00

Jumanji: Trò Chơi Kỳ Ảo - Jumanji: Welcome to the Jungle (C13) (2D/Digital)

 • 09:45
 • 11:45
 • 13:45
 • 15:45
 • 17:45
 • 19:45
 • 21:45
 • 22:40