Lịch phim chiếu rạp

Hôm nay (16/01/2018)

Beta Cineplex Biên Hòa

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 09:20
 • 12:20
 • 16:30
 • 19:30

Ở Đây Có Nắng (2D/Digital)

 • 14:20
 • 20:40
 • 22:25

Vụ Bắt Cóc Triệu Đô - All the Money in the World (C16) (2D/Digital)

 • 11:20
 • 16:15
 • 21:10

Lời Nguyền Búp Bê Ma Phù Thủy - Curse of the Witch's Doll (C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 10:50
 • 11:50
 • 13:40
 • 14:45
 • 15:30
 • 16:35
 • 17:20
 • 19:10
 • 21:00
 • 22:50

Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ - Insidious: The Last Key (C16) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 11:30
 • 12:40
 • 13:30
 • 15:40
 • 17:40
 • 18:25
 • 19:40
 • 20:25
 • 21:40
 • 22:35

Yêu Miêu Truyện - Legend of the Demon Cat (C16) (2D/Digital)

 • 10:10
 • 12:30
 • 18:50

Hỏa Tháp - Crystal Inferno (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:00

Jumanji: Trò Chơi Kỳ Ảo - Jumanji: Welcome to the Jungle (C13) (2D/Digital)

 • 10:10
 • 13:55
 • 15:00
 • 17:20
 • 18:30
 • 21:30

CGV Big C Đồng Nai

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 11:20
 • 15:40
 • 20:00

CGV Coop Mart Biên Hoà

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 08:20
 • 10:30
 • 12:40
 • 14:50
 • 17:00
 • 19:10
 • 19:50
 • 21:20
 • 22:00

Lotte Cinema Biên Hòa

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 10:30

Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ (C18) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 10:50
 • 12:40
 • 14:30
 • 16:20
 • 18:10
 • 20:00
 • 21:50

Ở Đây Có Nắng (2D/Digital)

 • 14:30

Lời Nguyền Búp Bê Ma Phù Thủy - Curse of the Witch's Doll (C16) (2D/Digital)

 • 10:15
 • 12:15
 • 14:15
 • 16:15
 • 21:50

Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ - Insidious: The Last Key (C16) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 11:40
 • 12:35
 • 13:50
 • 14:45
 • 16:00
 • 18:10
 • 19:25
 • 20:20
 • 21:35

Yêu Miêu Truyện - Legend of the Demon Cat (C16) (2D/Digital)

 • 16:55

Thử thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới - Along with the Gods: The Two Worlds (C16) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 11:50
 • 16:30
 • 18:15
 • 19:10
 • 20:55

Lotte Cinema Đồng Nai

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 08:30
 • 14:10
 • 18:00

Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ (C18) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 10:40
 • 12:30
 • 14:20
 • 16:10
 • 18:00
 • 19:50
 • 21:40

Ở Đây Có Nắng (2D/Digital)

 • 08:40
 • 10:25
 • 14:45

Lời Nguyền Búp Bê Ma Phù Thủy - Curse of the Witch's Doll (C16) (2D/Digital)

 • 10:30
 • 12:20
 • 16:10
 • 20:00

Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ - Insidious: The Last Key (C16) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 11:30
 • 13:30
 • 15:30
 • 17:30
 • 19:30
 • 21:30

Yêu Miêu Truyện - Legend of the Demon Cat (C16) (2D/Digital)

 • 21:50

Thử thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới - Along with the Gods: The Two Worlds (C16) (2D/Digital)

 • 12:10
 • 16:30
 • 19:05
 • 21:40