Lịch phim chiếu rạp

Hôm nay (16/01/2018)

CGV Vincom Đà Nẵng

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 09:45
 • 14:00
 • 16:05
 • 18:50

CGV Vinh Trung Plaza

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 11:00
 • 18:50

Galaxy - Đà Nẵng

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 10:30
 • 12:45
 • 14:45
 • 16:45
 • 18:15
 • 19:45
 • 20:45

Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ (C18) (2D/Digital)

 • 11:30
 • 16:15
 • 21:45

Ở Đây Có Nắng (2D/Digital)

 • 11:15
 • 14:15
 • 18:00
 • 20:15

Vụ Bắt Cóc Triệu Đô - All the Money in the World (C16) (2D/Digital)

 • 13:15
 • 16:00
 • 21:30

Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ - Insidious: The Last Key (C16) (2D/Digital)

 • 09:15
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 18:00
 • 19:00
 • 20:00
 • 21:00
 • 22:00

Yêu Miêu Truyện - Legend of the Demon Cat (C16) (2D/Digital)

 • 15:45
 • 22:00

Thử thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới - Along with the Gods: The Two Worlds (C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 15:30
 • 18:45
 • 21:15

Khi Con Là Nhà (2D/Digital)

 • 12:30

Jumanji: Trò Chơi Kỳ Ảo - Jumanji: Welcome to the Jungle (C13) (2D/Digital)

 • 13:45
 • 18:30

Lotte Cinema Đà Nẵng

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 08:50
 • 12:50
 • 16:50

Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ (C18) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 10:20
 • 12:10
 • 18:45
 • 20:50

Ở Đây Có Nắng (2D/Digital)

 • 13:45

Lời Nguyền Búp Bê Ma Phù Thủy - Curse of the Witch's Doll (C16) (2D/Digital)

 • 10:55
 • 14:55
 • 15:40
 • 18:55

Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ - Insidious: The Last Key (C16) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 10:45
 • 12:50
 • 14:00
 • 14:55
 • 17:00
 • 19:05
 • 20:35
 • 21:10

Yêu Miêu Truyện - Legend of the Demon Cat (C16) (2D/Digital)

 • 08:40

Thử thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới - Along with the Gods: The Two Worlds (C16) (2D/Digital)

 • 11:05
 • 16:05
 • 17:35
 • 20:15

Starlight Đà Nẵng

Paddington 2 (2D/Digital)

 • 10:35
 • 14:40
 • 16:25
 • 18:40

Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ (C18) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 12:50
 • 21:15

Ở Đây Có Nắng (2D/Digital)

 • 08:40
 • 12:30
 • 15:10
 • 18:20

Lời Nguyền Búp Bê Ma Phù Thủy - Curse of the Witch's Doll (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 11:05
 • 13:00
 • 15:05
 • 16:35
 • 19:10
 • 20:15
 • 21:25

Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ - Insidious: The Last Key (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 11:00
 • 13:10
 • 14:25
 • 17:15
 • 19:25
 • 20:35

Yêu Miêu Truyện - Legend of the Demon Cat (C16) (2D/Digital)

 • 08:35
 • 17:00