Dự báo thời tiết các tỉnh, thành phố

Hôm nay 24/02/2018

TP Hà Nội

29°C | 84°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió E - 7 Km/h

Độ ẩm: 94%

Thứ 6
30°C | 42°C
Thứ 7
31°C | 43°C
Chủ Nhật
30°C | 44°C
Thứ 2
27°C | 44°C
Thứ 3
25°C | 35°C
Thứ 4
26°C | 33°C
Thứ 5
26°C | 33°C

TP HCM

29°C | 84°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió WSW - 7 Km/h

Độ ẩm: 89%

Thứ 6
27°C | 34°C
Thứ 7
26°C | 34°C
Chủ Nhật
26°C | 34°C
Thứ 2
27°C | 34°C
Thứ 3
27°C | 32°C
Thứ 4
26°C | 35°C
Thứ 5
26°C | 33°C

TP Hải Phòng

29°C | 84°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió E - 7 Km/h

Độ ẩm: 94%

Thứ 6
28°C | 38°C
Thứ 7
29°C | 39°C
Chủ Nhật
28°C | 39°C
Thứ 2
27°C | 36°C
Thứ 3
26°C | 35°C
Thứ 4
26°C | 34°C
Thứ 5
25°C | 31°C

TP Đà Nẵng

21°C | 70°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió NNW - 15 Km/h

Độ ẩm: 35%

Thứ 6
23°C | 37°C
Thứ 7
24°C | 38°C
Chủ Nhật
23°C | 39°C
Thứ 2
22°C | 36°C
Thứ 3
21°C | 29°C
Thứ 4
23°C | 38°C
Thứ 5
21°C | 37°C

TP Cần Thơ

26°C | 79°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió N - 0 Km/h

Độ ẩm: 94%

Thứ 6
26°C | 34°C
Thứ 7
26°C | 35°C
Chủ Nhật
26°C | 34°C
Thứ 2
26°C | 35°C
Thứ 3
26°C | 33°C
Thứ 4
26°C | 33°C
Thứ 5
26°C | 34°C

An Giang

28°C | 82°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió SW - 13 Km/h

Độ ẩm: 72%

Thứ 6
27°C | 39°C
Thứ 7
27°C | 39°C
Chủ Nhật
27°C | 40°C
Thứ 2
26°C | 39°C
Thứ 3
25°C | 39°C
Thứ 4
23°C | 38°C
Thứ 5
24°C | 36°C

Bà Rịa

21°C | 70°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió NNW - 15 Km/h

Độ ẩm: 35%

Thứ 6
23°C | 37°C
Thứ 7
24°C | 38°C
Chủ Nhật
23°C | 39°C
Thứ 2
22°C | 36°C
Thứ 3
21°C | 29°C
Thứ 4
23°C | 38°C
Thứ 5
21°C | 37°C

Vũng Tàu

29°C | 84°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió WSW - 7 Km/h

Độ ẩm: 89%

Thứ 6
29°C | 36°C
Thứ 7
29°C | 34°C
Chủ Nhật
29°C | 35°C
Thứ 2
29°C | 34°C
Thứ 3
28°C | 33°C
Thứ 4
28°C | 33°C
Thứ 5
28°C | 33°C

Bắc Giang

29°C | 84°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió E - 7 Km/h

Độ ẩm: 94%

Thứ 6
29°C | 41°C
Thứ 7
29°C | 42°C
Chủ Nhật
28°C | 43°C
Thứ 2
26°C | 41°C
Thứ 3
25°C | 35°C
Thứ 4
26°C | 34°C
Thứ 5
25°C | 32°C

Bắc Kạn

25°C | 77°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió ENE - 5 Km/h

Độ ẩm: 82%

Thứ 6
22°C | 38°C
Thứ 7
23°C | 39°C
Chủ Nhật
22°C | 38°C
Thứ 2
22°C | 38°C
Thứ 3
20°C | 34°C
Thứ 4
21°C | 32°C
Thứ 5
21°C | 31°C

Bạc Liêu

28°C | 83°F

Hiện tại: Mưa lả tả gần đó

Hướng gió SW - 17 Km/h

Độ ẩm: 81%

Thứ 6
28°C | 36°C
Thứ 7
28°C | 34°C
Chủ Nhật
27°C | 34°C
Thứ 2
27°C | 36°C
Thứ 3
28°C | 35°C
Thứ 4
28°C | 33°C
Thứ 5
28°C | 33°C

Bắc Ninh

21°C | 70°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió NNW - 15 Km/h

Độ ẩm: 35%

Thứ 6
23°C | 37°C
Thứ 7
24°C | 38°C
Chủ Nhật
23°C | 39°C
Thứ 2
22°C | 36°C
Thứ 3
21°C | 29°C
Thứ 4
23°C | 38°C
Thứ 5
21°C | 37°C

Bến Tre

27°C | 81°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió SW - 10 Km/h

Độ ẩm: 92%

Thứ 6
26°C | 33°C
Thứ 7
26°C | 34°C
Chủ Nhật
26°C | 34°C
Thứ 2
26°C | 34°C
Thứ 3
26°C | 34°C
Thứ 4
26°C | 33°C
Thứ 5
26°C | 33°C

Bình Định

28°C | 82°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió SW - 9 Km/h

Độ ẩm: 79%

Thứ 6
28°C | 37°C
Thứ 7
28°C | 36°C
Chủ Nhật
28°C | 36°C
Thứ 2
27°C | 36°C
Thứ 3
26°C | 35°C
Thứ 4
25°C | 37°C
Thứ 5
26°C | 36°C

Bình Dương

32°C | 90°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió WSW - 0 Km/h

Độ ẩm: 67%

Thứ 6
27°C | 39°C
Thứ 7
27°C | 38°C
Chủ Nhật
26°C | 38°C
Thứ 2
26°C | 38°C
Thứ 3
26°C | 36°C
Thứ 4
25°C | 35°C
Thứ 5
26°C | 36°C

Bình Phước

29°C | 84°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió WSW - 7 Km/h

Độ ẩm: 89%

Thứ 6
27°C | 34°C
Thứ 7
26°C | 34°C
Chủ Nhật
26°C | 34°C
Thứ 2
27°C | 34°C
Thứ 3
27°C | 32°C
Thứ 4
26°C | 35°C
Thứ 5
26°C | 33°C

Bình Thuận

21°C | 70°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió NNW - 15 Km/h

Độ ẩm: 35%

Thứ 6
23°C | 37°C
Thứ 7
24°C | 38°C
Chủ Nhật
23°C | 39°C
Thứ 2
22°C | 36°C
Thứ 3
21°C | 29°C
Thứ 4
23°C | 38°C
Thứ 5
21°C | 37°C

Cà Mau

28°C | 83°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió SW - 12 Km/h

Độ ẩm: 85%

Thứ 6
27°C | 35°C
Thứ 7
27°C | 35°C
Chủ Nhật
27°C | 34°C
Thứ 2
27°C | 36°C
Thứ 3
27°C | 35°C
Thứ 4
27°C | 34°C
Thứ 5
27°C | 35°C

Cao Bằng

25°C | 77°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió NNE - 5 Km/h

Độ ẩm: 81%

Thứ 6
23°C | 39°C
Thứ 7
24°C | 39°C
Chủ Nhật
22°C | 36°C
Thứ 2
22°C | 37°C
Thứ 3
20°C | 33°C
Thứ 4
21°C | 32°C
Thứ 5
21°C | 31°C

Đắk Lắk

28°C | 82°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió WSW - 6 Km/h

Độ ẩm: 74%

Thứ 6
26°C | 41°C
Thứ 7
26°C | 42°C
Chủ Nhật
27°C | 42°C
Thứ 2
26°C | 43°C
Thứ 3
24°C | 37°C
Thứ 4
23°C | 33°C
Thứ 5
23°C | 34°C

Đắk Nông

21°C | 70°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió NNW - 15 Km/h

Độ ẩm: 35%

Thứ 6
23°C | 37°C
Thứ 7
24°C | 38°C
Chủ Nhật
23°C | 39°C
Thứ 2
22°C | 36°C
Thứ 3
21°C | 29°C
Thứ 4
23°C | 38°C
Thứ 5
21°C | 37°C

Điện Biên

21°C | 70°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió NNW - 15 Km/h

Độ ẩm: 35%

Thứ 6
23°C | 37°C
Thứ 7
24°C | 38°C
Chủ Nhật
23°C | 39°C
Thứ 2
22°C | 36°C
Thứ 3
21°C | 29°C
Thứ 4
23°C | 38°C
Thứ 5
21°C | 37°C

Đồng Nai

28°C | 83°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió SW - 10 Km/h

Độ ẩm: 73%

Thứ 6
28°C | 38°C
Thứ 7
28°C | 37°C
Chủ Nhật
28°C | 38°C
Thứ 2
27°C | 38°C
Thứ 3
25°C | 37°C
Thứ 4
25°C | 36°C
Thứ 5
24°C | 33°C

Đồng Tháp

29°C | 84°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió E - 7 Km/h

Độ ẩm: 94%

Thứ 6
27°C | 41°C
Thứ 7
27°C | 41°C
Chủ Nhật
25°C | 41°C
Thứ 2
25°C | 40°C
Thứ 3
22°C | 32°C
Thứ 4
22°C | 30°C
Thứ 5
23°C | 30°C

Gia Lai

21°C | 70°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió NNW - 15 Km/h

Độ ẩm: 35%

Thứ 6
23°C | 37°C
Thứ 7
24°C | 38°C
Chủ Nhật
23°C | 39°C
Thứ 2
22°C | 36°C
Thứ 3
21°C | 29°C
Thứ 4
23°C | 38°C
Thứ 5
21°C | 37°C

Hà Giang

24°C | 75°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió SW - 4 Km/h

Độ ẩm: 73%

Thứ 6
20°C | 40°C
Thứ 7
22°C | 41°C
Chủ Nhật
19°C | 41°C
Thứ 2
20°C | 41°C
Thứ 3
19°C | 37°C
Thứ 4
19°C | 35°C
Thứ 5
22°C | 31°C

Hà Nam

29°C | 84°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió E - 7 Km/h

Độ ẩm: 94%

Thứ 6
30°C | 40°C
Thứ 7
31°C | 43°C
Chủ Nhật
30°C | 42°C
Thứ 2
30°C | 42°C
Thứ 3
27°C | 37°C
Thứ 4
26°C | 34°C
Thứ 5
26°C | 34°C

Hà Tĩnh

28°C | 83°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió SW - 6 Km/h

Độ ẩm: 74%

Thứ 6
28°C | 37°C
Thứ 7
28°C | 37°C
Chủ Nhật
28°C | 38°C
Thứ 2
28°C | 39°C
Thứ 3
26°C | 38°C
Thứ 4
25°C | 34°C
Thứ 5
24°C | 33°C

Hải Dương

29°C | 84°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió E - 7 Km/h

Độ ẩm: 94%

Thứ 6
29°C | 38°C
Thứ 7
30°C | 38°C
Chủ Nhật
28°C | 39°C
Thứ 2
27°C | 37°C
Thứ 3
27°C | 35°C
Thứ 4
26°C | 33°C
Thứ 5
25°C | 32°C

Hậu Giang

29°C | 84°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió E - 7 Km/h

Độ ẩm: 94%

Thứ 6
29°C | 41°C
Thứ 7
29°C | 42°C
Chủ Nhật
28°C | 43°C
Thứ 2
26°C | 41°C
Thứ 3
25°C | 35°C
Thứ 4
26°C | 34°C
Thứ 5
25°C | 32°C

Hòa Bình

29°C | 84°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió E - 7 Km/h

Độ ẩm: 94%

Thứ 6
27°C | 42°C
Thứ 7
28°C | 42°C
Chủ Nhật
27°C | 43°C
Thứ 2
24°C | 43°C
Thứ 3
23°C | 34°C
Thứ 4
23°C | 32°C
Thứ 5
22°C | 32°C

Hưng Yên

29°C | 84°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió E - 7 Km/h

Độ ẩm: 94%

Thứ 6
30°C | 40°C
Thứ 7
31°C | 43°C
Chủ Nhật
30°C | 42°C
Thứ 2
30°C | 42°C
Thứ 3
27°C | 37°C
Thứ 4
26°C | 34°C
Thứ 5
26°C | 34°C

Khánh Hòa

21°C | 70°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió NNW - 15 Km/h

Độ ẩm: 35%

Thứ 6
23°C | 37°C
Thứ 7
24°C | 38°C
Chủ Nhật
23°C | 39°C
Thứ 2
22°C | 36°C
Thứ 3
21°C | 29°C
Thứ 4
23°C | 38°C
Thứ 5
21°C | 37°C

Kiên Giang

29°C | 84°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió E - 7 Km/h

Độ ẩm: 94%

Thứ 6
29°C | 41°C
Thứ 7
29°C | 42°C
Chủ Nhật
28°C | 43°C
Thứ 2
26°C | 41°C
Thứ 3
25°C | 35°C
Thứ 4
26°C | 34°C
Thứ 5
25°C | 32°C

Kon Tum

23°C | 74°F

Hiện tại: Mưa phùn nhẹ

Hướng gió SW - 3 Km/h

Độ ẩm: 98%

Thứ 6
22°C | 32°C
Thứ 7
21°C | 32°C
Chủ Nhật
21°C | 30°C
Thứ 2
20°C | 31°C
Thứ 3
20°C | 32°C
Thứ 4
19°C | 32°C
Thứ 5
19°C | 32°C

Lai Châu

21°C | 70°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió NNW - 15 Km/h

Độ ẩm: 35%

Thứ 6
23°C | 37°C
Thứ 7
24°C | 38°C
Chủ Nhật
23°C | 39°C
Thứ 2
22°C | 36°C
Thứ 3
21°C | 29°C
Thứ 4
23°C | 38°C
Thứ 5
21°C | 37°C

Lâm Đồng

29°C | 84°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió E - 7 Km/h

Độ ẩm: 94%

Thứ 6
28°C | 38°C
Thứ 7
29°C | 39°C
Chủ Nhật
28°C | 39°C
Thứ 2
27°C | 36°C
Thứ 3
26°C | 35°C
Thứ 4
26°C | 34°C
Thứ 5
25°C | 31°C

Lạng Sơn

25°C | 77°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió NE - 4 Km/h

Độ ẩm: 88%

Thứ 6
24°C | 37°C
Thứ 7
24°C | 37°C
Chủ Nhật
24°C | 37°C
Thứ 2
24°C | 37°C
Thứ 3
23°C | 32°C
Thứ 4
23°C | 32°C
Thứ 5
22°C | 29°C

Lào Cai

26°C | 79°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió WSW - 5 Km/h

Độ ẩm: 75%

Thứ 6
27°C | 37°C
Thứ 7
27°C | 37°C
Chủ Nhật
26°C | 38°C
Thứ 2
25°C | 37°C
Thứ 3
24°C | 32°C
Thứ 4
24°C | 31°C
Thứ 5
23°C | 30°C

Long An

27°C | 81°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió SW - 10 Km/h

Độ ẩm: 92%

Thứ 6
26°C | 33°C
Thứ 7
26°C | 34°C
Chủ Nhật
26°C | 34°C
Thứ 2
26°C | 34°C
Thứ 3
26°C | 34°C
Thứ 4
26°C | 33°C
Thứ 5
26°C | 33°C

Nam Định

21°C | 70°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió NNW - 15 Km/h

Độ ẩm: 35%

Thứ 6
23°C | 37°C
Thứ 7
24°C | 38°C
Chủ Nhật
23°C | 39°C
Thứ 2
22°C | 36°C
Thứ 3
21°C | 29°C
Thứ 4
23°C | 38°C
Thứ 5
21°C | 37°C

Nghệ An

29°C | 84°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió WSW - 7 Km/h

Độ ẩm: 89%

Thứ 6
27°C | 33°C
Thứ 7
26°C | 35°C
Chủ Nhật
26°C | 34°C
Thứ 2
26°C | 34°C
Thứ 3
27°C | 32°C
Thứ 4
26°C | 35°C
Thứ 5
27°C | 33°C

Ninh Bình

29°C | 84°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió E - 7 Km/h

Độ ẩm: 94%

Thứ 6
30°C | 40°C
Thứ 7
31°C | 43°C
Chủ Nhật
30°C | 42°C
Thứ 2
30°C | 42°C
Thứ 3
27°C | 37°C
Thứ 4
26°C | 34°C
Thứ 5
26°C | 34°C

Ninh Thuận

21°C | 70°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió NNW - 15 Km/h

Độ ẩm: 35%

Thứ 6
23°C | 37°C
Thứ 7
24°C | 38°C
Chủ Nhật
23°C | 39°C
Thứ 2
22°C | 36°C
Thứ 3
21°C | 29°C
Thứ 4
23°C | 38°C
Thứ 5
21°C | 37°C

Phú Thọ

30°C | 86°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió SW - 0 Km/h

Độ ẩm: 79%

Thứ 6
29°C | 38°C
Thứ 7
29°C | 38°C
Chủ Nhật
28°C | 38°C
Thứ 2
28°C | 39°C
Thứ 3
26°C | 39°C
Thứ 4
25°C | 37°C
Thứ 5
26°C | 36°C

Quảng Bình

27°C | 80°F

Hiện tại: Nhiều mây

Hướng gió SW - 11 Km/h

Độ ẩm: 93%

Thứ 6
26°C | 33°C
Thứ 7
26°C | 35°C
Chủ Nhật
26°C | 34°C
Thứ 2
26°C | 35°C
Thứ 3
26°C | 33°C
Thứ 4
26°C | 32°C
Thứ 5
26°C | 35°C

Quảng Nam

21°C | 70°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió NNW - 15 Km/h

Độ ẩm: 35%

Thứ 6
23°C | 37°C
Thứ 7
24°C | 38°C
Chủ Nhật
23°C | 39°C
Thứ 2
22°C | 36°C
Thứ 3
21°C | 29°C
Thứ 4
23°C | 38°C
Thứ 5
21°C | 37°C

Quảng Ngãi

32°C | 90°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió SW - 0 Km/h

Độ ẩm: 67%

Thứ 6
26°C | 40°C
Thứ 7
26°C | 41°C
Chủ Nhật
26°C | 40°C
Thứ 2
27°C | 40°C
Thứ 3
26°C | 39°C
Thứ 4
24°C | 38°C
Thứ 5
25°C | 37°C

Quảng Ninh

29°C | 85°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió SW - 18 Km/h

Độ ẩm: 69%

Thứ 6
29°C | 38°C
Thứ 7
29°C | 37°C
Chủ Nhật
29°C | 37°C
Thứ 2
28°C | 37°C
Thứ 3
26°C | 38°C
Thứ 4
25°C | 37°C
Thứ 5
25°C | 35°C

Quảng Trị

29°C | 84°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió E - 7 Km/h

Độ ẩm: 94%

Thứ 6
28°C | 38°C
Thứ 7
29°C | 39°C
Chủ Nhật
28°C | 39°C
Thứ 2
27°C | 36°C
Thứ 3
26°C | 35°C
Thứ 4
26°C | 34°C
Thứ 5
25°C | 31°C

Sóc Trăng

28°C | 83°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió SW - 13 Km/h

Độ ẩm: 85%

Thứ 6
27°C | 34°C
Thứ 7
27°C | 34°C
Chủ Nhật
27°C | 35°C
Thứ 2
27°C | 35°C
Thứ 3
27°C | 35°C
Thứ 4
27°C | 32°C
Thứ 5
27°C | 34°C

Sơn La

22°C | 72°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió WNW - 4 Km/h

Độ ẩm: 84%

Thứ 6
21°C | 35°C
Thứ 7
20°C | 35°C
Chủ Nhật
19°C | 36°C
Thứ 2
20°C | 37°C
Thứ 3
21°C | 36°C
Thứ 4
19°C | 25°C
Thứ 5
20°C | 30°C

Tây Ninh

29°C | 84°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió WSW - 7 Km/h

Độ ẩm: 89%

Thứ 6
26°C | 35°C
Thứ 7
26°C | 33°C
Chủ Nhật
26°C | 34°C
Thứ 2
26°C | 35°C
Thứ 3
25°C | 34°C
Thứ 4
25°C | 34°C
Thứ 5
26°C | 34°C

Thái Bình

29°C | 84°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió E - 7 Km/h

Độ ẩm: 94%

Thứ 6
31°C | 40°C
Thứ 7
31°C | 40°C
Chủ Nhật
30°C | 41°C
Thứ 2
29°C | 40°C
Thứ 3
27°C | 36°C
Thứ 4
27°C | 34°C
Thứ 5
26°C | 34°C

Thái Nguyên

29°C | 84°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió E - 7 Km/h

Độ ẩm: 94%

Thứ 6
27°C | 39°C
Thứ 7
27°C | 41°C
Chủ Nhật
27°C | 41°C
Thứ 2
26°C | 41°C
Thứ 3
24°C | 36°C
Thứ 4
24°C | 34°C
Thứ 5
24°C | 33°C

Thanh Hóa

30°C | 85°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió SW - 17 Km/h

Độ ẩm: 72%

Thứ 6
30°C | 40°C
Thứ 7
30°C | 40°C
Chủ Nhật
29°C | 40°C
Thứ 2
29°C | 41°C
Thứ 3
27°C | 36°C
Thứ 4
26°C | 33°C
Thứ 5
26°C | 33°C

Thừa Thiên Huế

30°C | 86°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió SSW - 0 Km/h

Độ ẩm: 79%

Thứ 6
27°C | 40°C
Thứ 7
26°C | 40°C
Chủ Nhật
26°C | 39°C
Thứ 2
26°C | 39°C
Thứ 3
25°C | 38°C
Thứ 4
24°C | 37°C
Thứ 5
25°C | 36°C

Tiền Giang

29°C | 84°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió E - 7 Km/h

Độ ẩm: 94%

Thứ 6
29°C | 41°C
Thứ 7
29°C | 42°C
Chủ Nhật
28°C | 43°C
Thứ 2
26°C | 41°C
Thứ 3
25°C | 35°C
Thứ 4
26°C | 34°C
Thứ 5
25°C | 32°C

Trà Vinh

27°C | 80°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió SW - 12 Km/h

Độ ẩm: 88%

Thứ 6
26°C | 35°C
Thứ 7
25°C | 34°C
Chủ Nhật
26°C | 35°C
Thứ 2
26°C | 35°C
Thứ 3
26°C | 35°C
Thứ 4
26°C | 33°C
Thứ 5
26°C | 34°C

Tuyên Quang

29°C | 84°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió E - 7 Km/h

Độ ẩm: 94%

Thứ 6
26°C | 40°C
Thứ 7
27°C | 41°C
Chủ Nhật
26°C | 40°C
Thứ 2
26°C | 40°C
Thứ 3
25°C | 35°C
Thứ 4
24°C | 33°C
Thứ 5
24°C | 31°C

Vĩnh Long

27°C | 80°F

Hiện tại: Nhiều mây

Hướng gió SW - 11 Km/h

Độ ẩm: 93%

Thứ 6
26°C | 33°C
Thứ 7
26°C | 35°C
Chủ Nhật
26°C | 34°C
Thứ 2
26°C | 35°C
Thứ 3
26°C | 33°C
Thứ 4
26°C | 32°C
Thứ 5
26°C | 35°C

Vĩnh Phúc

29°C | 84°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió E - 7 Km/h

Độ ẩm: 94%

Thứ 6
29°C | 41°C
Thứ 7
29°C | 42°C
Chủ Nhật
28°C | 43°C
Thứ 2
26°C | 41°C
Thứ 3
25°C | 35°C
Thứ 4
26°C | 34°C
Thứ 5
25°C | 32°C

Yên Bái

29°C | 84°F

Hiện tại: Nhiều nắng

Hướng gió E - 7 Km/h

Độ ẩm: 94%

Thứ 6
26°C | 40°C
Thứ 7
27°C | 41°C
Chủ Nhật
26°C | 40°C
Thứ 2
26°C | 40°C
Thứ 3
25°C | 35°C
Thứ 4
24°C | 33°C
Thứ 5
24°C | 31°C

Phú Yên

23°C | 73°F

Hiện tại: Mưa phùn nhẹ

Hướng gió W - 12 Km/h

Độ ẩm: 98%

Thứ 6
22°C | 30°C
Thứ 7
22°C | 30°C
Chủ Nhật
21°C | 29°C
Thứ 2
22°C | 30°C
Thứ 3
22°C | 30°C
Thứ 4
21°C | 29°C
Thứ 5
21°C | 29°C