10 hành động nhỏ nhưng là dấu hiệu chứng minh bé sơ sinh cực yêu mẹ

02/08/2016 10:05

10 hành động nhỏ nhưng là dấu hiệu chứng minh bé sơ sinh cực yêu mẹ

Tất cả các em bé sơ sinh đều có cách thể hiện độc đáo riêng để “tỏ tình” với mẹ.