Khoai lang ngào đường nóng hổi thơm phức cho ngày mưa bão

29/07/2016 13:45

Khoai lang ngào đường nóng hổi thơm phức cho ngày mưa bão

Khoai lang ngào đường với vị bùi bùi thơm thơm, lớp đường dẻo ngọt bọc quanh bên ngoài cùng mè đen rắc đều dậy lên...