Hiện tượng ớn lạnh nhìn thấy

02/08/2016 10:07

Hiện tượng ớn lạnh nhìn thấy "bóng" khi bị bóng đè là gì?

Một số người trải qua cơn bóng đè cảm thấy như có ai đó đang đứng trong phòng họ, hoặc đang đè lên ngực họ.