Để miêu tả đôi chân này, chỉ có

26/07/2016 09:54

Để miêu tả đôi chân này, chỉ có "chân cột đình" là hợp lý nhất

Đôi chân to quá khổ, với những ngấn mỡ nặng trịch khiến cô rất khó di chuyển. Vì muốn trở nên thật đẹp trong ngày...