Clip: Bác sĩ khoanh tay đứng nhìn em bé tự chui ra khỏi bụng mẹ

28/07/2016 10:26

Clip: Bác sĩ khoanh tay đứng nhìn em bé tự chui ra khỏi bụng mẹ

Trong ca sinh mổ tự nhiên này, em bé sẽ "tự thân vận động" để chui ra khỏi bụng mẹ thay vì có sự trợ...

Dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh của bà bầu

10/10/2015 12:05

Dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh của bà bầu

Dấu hiệu sắp sinh - 10 dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh của bà bầu, những dấu hiệu sắp sinh mẹ bầu cần biết để...