Nếu ho mãi không khỏi, hãy thử bài thuốc đơn giản này

27/07/2016 14:09

Nếu ho mãi không khỏi, hãy thử bài thuốc đơn giản này

Có những người bị ho dai dẳng, dù đã chữa bằng nhiều cách nhưng không khỏi mà không hiểu tai sao.