Mang thai tháng đầu tiên

21/10/2015 17:02

Mang thai tháng đầu tiên

Mang thai tháng đầu tiên và sự phát triển của thai kỳ. Sự phát triển thai nhi tháng đầu vẫn thuộc chu kỳ kinh nguyệt...

Mang thai tháng thứ 2

21/10/2015 16:47

Mang thai tháng thứ 2

Mang thai tháng thứ 2 cơ thể mẹ có sự thay đổi, Thai nhi bắt đầu hoàn thiện các bộ phận trên cớ thể, tim...

Mang thai tháng thứ 3

21/10/2015 16:21

Mang thai tháng thứ 3

Mang thai tháng thứ 3 - Trong tháng 3 các bộ phận của thai nhi phát triển hoàn thiện, tim và não bộ phát triển...

Mang thai tháng thứ 4

21/10/2015 15:55

Mang thai tháng thứ 4

Mang thai tháng thứ 4, thai nhi bắt đầu phát triển hoàn thiện, mắt bé bắt đầu liếc sang các bên. Ở tháng thứ 4...

Mang thai tháng thứ 5

21/10/2015 14:39

Mang thai tháng thứ 5

Mang thai tháng thứ 5 cơ thể thai nhi phát triển hoàn thiện. Ở tháng thứ 5 cơ thể mẹ có nhiều thay đổi khác...

Mang thai tháng thứ 6

21/10/2015 12:04

Mang thai tháng thứ 6

Mang thai tháng thứ 6 cơ thể bé phát triển mạnh, vào tháng thứ 6 thai nhi bắt đầu hình thành cá tính. mẹ bầu...

Mang thai tháng thứ 7

21/10/2015 11:46

Mang thai tháng thứ 7

Tháng thứ 7 của thai nhi nặng khoảng 1,2 kg và dài khoảng 40 – 44cm. Lúc này thai nhi đã hình thành như một...

Mang thai tháng thứ 8

21/10/2015 11:32

Mang thai tháng thứ 8

Thai nhi tháng thứ 8 phát triển nhanh chóng nặng khoảng 1,8 kg và dài hơn 43 cm. cơ thể bé tích mỡ chờ ngày...

Mang thai tháng thứ 9

21/10/2015 10:42

Mang thai tháng thứ 9

Thai nhi tháng thứ 9 nặng khoảng 3kg và dài khoảng 32 cm. Thời điểm này thai nhi săn sàng ra thế giới bên ngoài.