Latest Posts

Thai nhi 7 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi ở vào tuần tuổi thứ 7. Mẹ bầu biết không, vào tuần tuổi thứ 7 thì thai nhi trong bụng mẹ đã có những thay đổi nhất định và điển hình là các ngón tay, ngón chân có màng...

Thai nhi 5 tuần tuổi

Thai 5 tuần tuổi là giai đoạn sẽ không xuất hiện tượng kinh nguyệt nữa. Nếu chưa biết mình có thai, bạn nên sử dụng que thử...